This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Вересень 1922

Подільська і Полтавська губернії. Зменшився селянський повстанський рух і кримінальний бандитизм.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 107.

Вересень – жовтень 1922

Ліквідовано Волинську повстанську армію. Заарештовано 900 членів: переважно учителів, кооператорів, агрономів.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77

Вересень – жовтень 1922

Київська губернія. Розгромлено збройні формування отаманів Галчевського і Левченка.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Кременчуцька губернія. Шляхом ідеологічного розкладу ліквідовано збройне формування отамана Чорного Ворона. Члени формування явилися з повинною до органів радянської влади і добровільно здали зброю.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Повстанський селянський рух і кримінальний бандитизм посилилися в Київській губернії, де діяло 40 збройних формувань. У Катеринославській та Миколаївській губерніях переважав кримінальний бандитизм, а в інших губерніях – повстанський селянський рух, під проводом петлюрівських і махновських організацій. Багато з них мали зв’язки з антирадянськими центрами української еміграції за кордоном.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 107.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3

Вересень 1924

У трьох районах Охтирського округу Харківської губернії під час проведення безпартійних селянських конференцій висувалася вимога організувати селянські спілки.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1945, арк. 81.

Вересень 1924

Харківська губернія. Нелегально поширювалися прокламації та брошури монархічної спрямованості.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1945, арк. 53.

Вересень 1924

Ізюмський округ Харківської губернії. Відбулися два самосуди селян над бандитами.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1945, арк. 53.

Вересень 1924

У Всеукраїнському масштабі відбулася ліквідація підпільних антирадянських організацій, створених закордонними монархістами. Заарештовано 1 тис. 329 осіб, проведено 940 обшуків, вилучено 28 листівок антирадянського й антиєврейського змісту, які закінчувалися закликом „За віру, царя і вітчизну!”
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1915, арк. 40.

Вересень 1924

Харків. Відбувся пленум ЦК УКП із представниками Харківського, Київського, Катеринославського і Донецького губкомів. Ухвалено політику непу та порушено питання про клопотання до Комінтерну з приводу врегулювання взаємин з ЦК КП(б)У.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1915, арк. 39.

1925

Загальні збори молдаван Могилівського округу висловили протест проти суду над татарбунарськими селянами в Румунії.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 5 вересня.

14 лютого 1925 (субота)

Харків. РНК УСРР прийняла постанову “Про скасування губерній та перехід до триступеневої системи управління”, згідно з якою встановлено спрощену систему адміністративно-територіального поділу УСРР: на округи та райони під управлінням єдиного республіканського центру. Строк переходу до нової системи адміністративно-територіального управління обмежено 1 жовтня 1925 р.
ЗУ України, 1925, Від. 1, № 6-7, Ст. 49.

21-23 жовтня 1925 (середа – п’ятниця)

Харків. Відбувся пленум ЦК КП(б)У. Порядок денний: про господарське становище, про з’їзд партії, про ліквідацію губкомів. Прийнято резолюцію “По доповіді про пленум ЦК РКП(б)”.
КПУ в резолюціях і рішеннях ЦК КП(б)У… – Т. 1. — С. 329- 331.

16 вересня 1925 (середа)

Артемовськ Донецької губернії. Окрвиконком постановив збільшити мережу національних районів з трьох до одинадцяти, а також організувати молдавські сільради.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 16 вересня.

16 вересня 1925 (середа)

Одеса. Окрвиконком постановив організувати нові німецький та болгарський національні райони.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1925, 16 вересня.

1928

Харків, м. 12–16 березня відбувся об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У. Учасники обговорили доповіді про попередні підсумки хлібозаготівельної кампанії, про промплан української промисловості на 1927/1928 р., про підсумки жовтневого прийому в партії і завдання партійної роботи на виробництві. На пленумі Л.Каганович викрив О.Шумського як провідника українського буржуазного націоналізму, а також зробив доповідь про економічну контрреволюцію. Доповідь стала одним із чинників “Шахтинської справи” – застосування репресій проти технічної інтелігенції. Ухвалено увільнити від обов’язків члена політбюро А.Ф. Радченка на його прохання. Членом політбюро обраний голова Всеукраїнської ради профспілок І.О. Акулов.
Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки. 1918-1991. — К.: Генеза, 2005. — С.299;Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Укр

1928 1928

1928–1932 р. польський уряд ліквідував “Просвіти” у Кременці, Острозі, Дубному, Рівному, Ковелі, Володимирі, Луцьку на Волині.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.422

1928 1928

1928–1932 р. – перший п’ятирічний план розвитку народного господарства УСРР.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.375.

1928 1928

Москва, м. За рішенням ХІІІ з’їзду РКП(б) Інститут К.Маркса і Ф.Енгельса при ЦК ВКП(б) розпочав випуск першого видання творів К.Маркса і Ф.Енгельса у 28 томах (під редакцією В.В.Адоратського та ін.).
К. Маркс и Ф.Енгельс. Сочинения. – Т.1. — М., 1028; 50 лет советской исторической науки. Хроника научной жизни 1917-1967 / Сост.: А.И. Алаторцева, Г.Д. Але