Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

21 червня – 2 серпня 1915 (понеділок, понеділок)

Відень. В дивізійному військовому трибуналі відбувся грандіозний судовий процес про державну зраду над членами москвофільського (русофільського) “Русского народного совета Прикарпатской Руси” – депутатами Д.Марковим і В.Куриловичем, адвокатами І.Драгомирецьким і К.Чарленчакевичем та іншими особами, визнаними судом винними у спробах приєднати заселені українцями терени Австро-Угорщини до Російської імперії й засудженими до смертної кари, заміненої цісарем на довічне ув’язнення. Попик С. Українці в Австрії 1914–1918.
Австрійська політика в українському питанні періоду Великої війни. – К.; Чернівці, 1999. – С. 96–97.

Червень 1918

Після ліквідації у січні 1918 р. зародків автономії у Криму із встановленням радянської влади і окупацією півострова у квітні німцями під егідою останніх лише у червні 1918 р. був створений крайовий уряд Криму, який намагався здійснювати власний політичний курс.
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. – Збірник документів і матеріалів. – Київ-Нью-Йорк-Філадельфія, 1999. – С.348.

27(14) червня 1918 (четвер)

Повідомлено в газеті “ Нова рада”, що делегація Польського виконавчого комітету в Україні у складі голови Т.Михаловського, його заступників Т.Загурського і С.Зелинського та секретаря С.Березовського були прийняті головою Ради міністрів Ф.Лизогубом. Делегація цікавилась ставлення уряду до національно-персональної автономії. Голова Ради міністрів в категоричній формі заявив, що ні він, ні уряд не переведе в життя закон 9 січня 1918 р. про національно-персональну автономію, оскільки це сприяло б розвитку національної боротьби.
Нова рада. – 1918. – 27 (14) червня.

14 січня 1919 (вівторок)

Київ. Постановою Директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів П.Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій.
ЦДАВО України. Ф. 1078. — Оп. 4. — Спр. 1. — Арк. 39 зв.

14 січня 1919 (вівторок)

Харків. Оприлюднення низки декретів Тимчасового робітничо–селянського уряду України, якими встановлювалася радянська форма влади в Україні: про організацію влади на місцях, утворення Військової ради Української радянської армії, про організацію Всеукраїнської Надзвичайної комісії та ін. Публікація декрету про присвоєння республіці назви Українська Радянська Соціалістична Республіка (УСРР).
Известия Временного рабоче–крестьянского правительства Украины. — 1919. — 14 января.

Початок вересня 1919

Кам'янець-Подільський. За допомогою міністерства внутрішніх справ УНР створено Центральний український повстанський комітет (Цупком) — проурядову структуру для координації діяльності повстанських загонів на території України. Створення Цупкому стало можливим після встановлення контролю над Головним повстанським штабом, очолюваним Ю.Мазуренком; переходу на бік Директорії частини колишніх військ Н.Григор'єва (на чолі з Ю.Тютюнником) та Зеленого. Керівництво Цупкомом здійснювали Н.Петренко (УПСР), П.Феденко (УСДРП) та О.Щадилов (Селоспілка).
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 245.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

15 березня 1919 (субота)

Початок контрнаступальної операції армії УНР на Київському напрямі (Житомир–Коростень– Мозир).
Антонов–Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. — Т. 3. — С.280–283.

Червень 1919

Київ. ЦВК рад України своїм рішенням створив Таврійську губернію з адміністративним центром у Мелітополі. До складу губернії увійшли Бердянський, Дніпровський та Мелітопольський повіти.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 331.

22 червня — середина липня 1919

Поїздка голови ВУЦВК Г.Петровського по місцевостях України, де нещодавно була встановлена радянська влада. Він виїхав з Києва 22 червня і відвідав Вінницю, Жмеринку, Козятин, Вапнярку. 2 липня був у Бірзулі, 4 липня — у Голті, 8 липня — у Єлісаветграді.
Известия ВУЦИК. — 1919. — 23 июня; 1, 10 июля.

27 червня 1919 (п’ятниця)

Головний отаман С.Петлюра здійснив поїздку на фронт до Нової Ушиці, де інспектував дивізію полковника О.Удовиченка, перебував під обстрілом на позиціях.
Український козак. — 1919. — 2 липня.

27 червня 1919 (п’ятниця)

Одесу відвідав народний комісар з військових справ УСРР М.Подвойський. На його честь відбувся військовий парад гарнізону, був проведений пленум Одеського губвиконкому..
Одеський коммунист. — 1919. — 28 червня

27 червня 1919 (п’ятниця)

Польське керівництво перекинуло на Галицький фронт кілька нових, добре озброєних дивізій під проводом маршала Ю.Пілсудського, який перебрав командування над армією.
Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання. — С. 305.

27 червня 1919 (п’ятниця)

Київ. Засідання Політбюро ЦК КП(б)У, яке ухвалило комплекс заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності: створення місцевих комітетів оборони, партійних мобілізаційних комісій, мілітаризація радянських установ, мобілізація буржуазії до т. зв. тилового ополчення та ін.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 155–156.

27 червня 1919 (п’ятниця)

Київ. В усіх районах міста відбулись мітинги за темою “Радянська влада в небезпеці — Хай живе радянська влада!”, присвячені політичному і військовому становищу УСРР. На мітингу у залізничних майстернях виступив Х.Раковський, на заводі “Арсенал” — М.Лебединець.
Боротьба. — 1919. — 29 червня.

27–28 червня 1919 (п’ятниця–субота)

Одеса. Відбулась губернська конференція КП(б)У, яка обговорила питання військового становища радянської республіки.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. — С. 331.

Червень 1920

Москва. Утворено Галицьке бюро при ЦК РКП(б). Діяло до 23 листопада 1920 року.
Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской ССР. Хронологический справочник. – Киев, 1990. – С. 228.

Червень 1920

Київ. Прокотилася хвиля масових арештів січових стрільців і старшин. Репресій зазнали Польовий штаб, Кіш 1-ї бригади ЧУСС, курсанти школи червоних старшин, запасні курені й тилові підрозділи, що дислокувалися у місті. Загалом у Києві нараховувалося 1200 галичан, 150 з яких під суворою охороною відконвойовано до Москви.
Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. – С. 307.