Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

26 (13) серпня 1915 (четвер)

Міністром внутрішніх справ Російської імперії князем Щербатовим, з огляду на обставини воєнного часу і рішення Ради міністрів від 17 (4) серпня, підписано циркуляра губернаторам, відповідно до якого євреям дозволялося вільне мешкання у містах за межами смуги єврейської осілості, зокрема й у Харківській губернії, за винятком столиць і місцевостей, що перебували у віданні міністрів імператорського двору і воєнного.
Киевская мысль. – 1915. – 25 августа. – С. 2.

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

Рада міністрів Української Держави заслухала доповідь С.Завадського про розгляд в Малій раді законопроектів міністерства продовольства про скасування органів цього відомства і про передачу справи продовольства для населення органам місцевого самоврядування. По доповіді прем’єра Ф.Лизогуба уряд виділив певну суму на благодійні справи гетьмана П.Скоропадського за його визначенням.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 160-160 зв., 161-161 зв.

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

П.Скоропадський затвердив постанову Ради народних міністрів про скасування повноважень Головної комісії в справах виборів до Установчих зборів Української Народної Республіки, про утворення комісії по ліквідації Головної комісії та виборчого бюро, які діяли за часів Центральної Ради, і асигнування в розпорядження міністра внутрішніх справ 10 000 карбованців на утримання ліквідаційної комісії і її канцелярії. До цього органу входили по одному представнику мінюсту, міністерства внутрішніх справ, державного контролю, а також від міського та земського самоурядувань. Голову комісії призначав Гетьман, членів – відповідні міністерства.
Державний вістник. – 1918. – 15 серпня.

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

П.Скоропадський затвердив ухвалену Радою народних міністрів постанову про асигнування авансу в сумі 10 000 карбованців на утримання: губернських і повітових земельних комісій, губернських і повітових земельно-ліквідаційних комісій, комісій, які розглядали справи про право на врожай 1918 р.
Державний вістник. – 1918. – 15 серпня.

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

П.Скоропадський затвердив ухвалений Радою народних міністрів статут Українського державного банку і асигнування коштів до його основного капіталу. Державний банк безпосередньо підлягав міністру фінансів. Загальне керівництво ним покладалося на Раду банку та його директора, якому належала виконавча влада. Центральному керівництву банку підлягали відділи кредитних білетів, місцевих інструкцій, центральна бухгалтерія і канцелярія.
Державний вістник. – 1918 р. – 17 серпня.

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

Начальник освідомчого відділу при київському градоначальнику доповів директору департамента державної варти про зростання агітації за підготовку повстання проти уряду Української Держави та німецьких властей, в т.ч. агітаторами з Росії.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп1. – Спр. 60. – Арк. 208 (із зв.).

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

В Одесі відбулося об’єднання організацій українських есерів, соціал-демократів та самостійників в Український національний союз, який розгортав частково легально – через посередництво культосвітніх установ, частково таємно роботу по підготовці повстання в Україні з метою повалення влади Гетьмана та його уряду “за стремление их к русской ориентации”.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.2. – Спр.1. – Акр. 4 (із зв.).

10 серпень (28 липня) 1918 (субота)

В Києві о 5-й год. попівдні біля Лук’янівської в’язниці був прилюдно повішений вбивця генерала Г. фон-Ейхгорна есер Д.Донской. Вирок був винесений німецьким військово-польовим судом і затверджений відповідною вищою владою.
Народня воля. – 1918. - 16 серпня (3 серпня).

Початок вересня 1919

Кам'янець-Подільський. За допомогою міністерства внутрішніх справ УНР створено Центральний український повстанський комітет (Цупком) — проурядову структуру для координації діяльності повстанських загонів на території України. Створення Цупкому стало можливим після встановлення контролю над Головним повстанським штабом, очолюваним Ю.Мазуренком; переходу на бік Директорії частини колишніх військ Н.Григор'єва (на чолі з Ю.Тютюнником) та Зеленого. Керівництво Цупкомом здійснювали Н.Петренко (УПСР), П.Феденко (УСДРП) та О.Щадилов (Селоспілка).
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 245.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

Серпень 1919

Полк Червоного козацтва розгорнутий у бригаду Червоної армії.
Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. — С. 594.

Серпень 1919

Відбулась самоліквідація Комфарбанда, більшість членів в індивідуальному порядку була прийнята до КП(б)У.
Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине. — С. 228.

26 лютого — 2 березня 1919 (середа–неділя)

Губернський з’їзд рад робітничих ц селянських депутатів Катеринославської губернії розглянув військове, земельне, продовольче та ін. питання.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919. — С. 702.

26 серпня 1919 (вівторок)

Кам'янець-Подільський. Звернення Головного отамана до вояків армії УНР, спрямоване проти погромів. Закликало не піддіватись на погромну антисемітську агітацію, виявляти в армії антисемітів і віддавати їх до суду.
Іванис В. Симон Петлюра — президент України. — К., 1993. — С. 170-172.

26 серпня 1919 (вівторок)

Вінниця. Нарада лівих українських партій і громадських організацій (УПСР, УСДРП та ін.), на якій вони намагалися створити об'єднання на противагу правому УНДС. Остаточне оформлення організації було відкладене на майбутнє
Україна. — 1919. — 7 вересня.

26 серпня 1919 (вівторок)

Кам'янець-Подільський. Конференція партії Поалей-Ціон, яка схвалила діяльність уряду, особливо у справі боротьби з погромами. Конференція висунула кандидатів на ряд відповідальних державних посад.
Україна. — 1919. — 3 вересня.

26 серпня 1919 (вівторок)

Київської губчека зробила заяву, що за допомогою організованого нею інституту заручників вона має намір покласти край діям контрреволюції. Виступи проти радянської влади будуть каратися безпощадним розстрілом заручників. Водночас повідомлялося, що вже відбувся перший розстріл 14 заручників з буржуазії першої категорії, яких було страчено за розстріл комуністів білогвардійцями. "Буржуазія заплатить за голову кожного комуніста десятьма своїми", — заявила ЧК.
Известия ВУЦИК. — 1919. — 26 августа.

26-27 серпня 1919 (вівторок-середа)

Кам'янець-Подільський. Міністерство праці УНР на чолі з міністром працї О.Безпалком та його заступником О.Гольдельманом провело конференцію, у якій взяли участь представники бірж праці, профспілок, комісарів праці з Вінницького, Могилівського та Проскурівського повітів. Обговорювалася політика уряду з робітничого питання.
Робітнича газета. — 1919. — 2 вересня.

серпень 1920

Наказ 6-ій стрілецькій дивізії Дієвої армії УНР захищати м. Холм (Польща).
ЦДАВО України. – Ф. 5235. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1604. – Арк. 59.