Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

27-30 вересня 1961 (середа-субота)

м. Київ. Відбувся ХХІІ з’їзд КП України. Порядок денний з’їзду включав доповідь про проект програми КПРС, доповідь про проект статуту КПРС, звіти ЦК КПУ і ревізійної комісії КПУ, вибори ЦК КПУ і ревізійної комісії. У прийнятій резолюції відзначалося зростання добробуту і покращення життєвого рівня населення, збільшення продуктивності праці, збільшення фінансування всіх галузей промисловості тощо. В той же час були наведені приклади невиконання планів низкою металургійних заводів, низької якості окремих видів продукції, вказувалося на недоліки в постановці ідеологічної роботи. ХХІІ з’їзд визнав правильною політичну лінію ЦК і практичну роботу задовільною. Він закликав зміцнити важку індустрію республіки, збільшити виробництво всіх видів продукції, поглиблювати розвиток науки, добитися підвищення врожайності сільського господарства виробництва тваринницької продукції, підняти рівень комунального обслуговування населення тощо.
Радянська Україна. –1961. – 27 вересня – 3 жовтня.

Літо 1962

м. Костянтинівка (Донецька область). Створено молодіжну організацію “Підпільний центр “Свобода”. Члени організації вбачали погіршення добробуту населення в неспроможності керівництва КПРС проводити економічні реформи, його догматичному ставленні до організації всіх сфер життєдіяльності суспільства. У листівках вони закликали до ліквідації КПРС, введення багатопартійної системи, надання усієї повноти влади радам.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.127-128, 413.

1963 1963

м. Херсон. Виникла нелегальна організація “Вісник свободи України”.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.550.

17-18 липня 1963 (середа-четвер)

м. Київ. Відбулася друга сесія Верховної Ради УРСР шостого скликання. Порядок денний передбачав розгляд питань про стан і заходи по дальшому покращенню використання та збереження житлового фонду в УРСР; про цивільний і процесуальний кодекси УРСР; про затвердження указів президії Верховної Ради УРСР. З доповіддю про стан і заходи по дальшому покращенню використання та збереження житлового фонду в УРСР виступав міністр комунального господарства УРСР О.Селіванов. Він вказав на значну увагу, яку керівництво республіки приділяє питанням житлового будівництва, підтвердженням якої навів факт, що за останні 4 роки в республіці було збудовано 56 млн. кв.метрів житла. Доповідач відзначив успішну роботу комунального господарства, створення нових житлових масивів та їх інфраструктури, освоєння нових конструкцій і технологій будівництва жител. Водночас доповідач вказав на недостатнє освоєння державних капіталовкладень, невиконанні планів по введенню в експлуатації житла, низької продуктивності праці.
Радянська Україна. – 1963. – 18-19 липня.

1964 1964

Київ, Одеса, Харків та інші міста. Поширювалися листівки від імені підпільної організації “Демократичний союз соціалістів”.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С.554.

Липень 1965

м. Москва. Побачило світ перше число незалежного бюлетеня “Інформації”, що містив звіти про діяльність окремих ініціативних груп кримськотатарського народу.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.556.

25 червня – 27 липня 1966

З ініціативи вищого партійного керівництва УРСР на заводах та фабриках Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Полтави відбулись мітинги солідарності з боротьбою корейського народу за вивід американських військ з Південної Кореї та об’єднання Кореї.
ЦДАГО України. — Картотека постанов.

14 лютого 1967 (вівторок)

Центральний комітет КПУ і Рада міністрів УРСР розглянули питання про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва і заготівель м’яса, молока та інших продуктів тваринництва у 1966 році.
Радянська Україна. — 1967.— 14 лютого.

29-30 серпня 1968 (четвер — п’ятниця)

У Києві та інших населених пунктах Української РСР розповсюджено листівки з критикою внутрішньої і зовнішньої політики КПРС, протестом проти вторгнення радянських військ у Чехословаччину.
Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). — К., 2000. — С.448.

Липень 1971

м. Ташкент. Міський суд засудив активних учасників кримськотатарського національного руху: історика, викладача Самаркандського університету А.Сейтмуратову до 3-х років позбавлення волі, вчителя Л.Ібрагімова – до 2-х років позбавлення волі у виправно-трудових таборах за виготовлення і розповсюдження матеріалів, що «зводили наклеп на радянський суспільний і державний устрій».
Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецс

Липень 1972

м. Київ. ЗА „антирадянську діяльність” заарештовано співробітників Інституту філософії АН УРСР Є.Пронюка і В.Лісового.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. – С. 582.

Липень 1973

м. Ташкент. Ініціативна група кримських татар оприлюднила лист-протест проти засудження активного учасника кримськотатарського національного руху Р.Джемілєва.
Кримські татари: шлях до повернення. Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецс

29 – 30 вересня 1975 (понеділок – вівторок)

м. Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ, на якому розглядалися питання про стан і завдання дальшого поліпшення соціально-культурного і побутового обслуговування населення республіки; про завдання партійних організацій, радянських і господарських органів республіки з підготовки і забезпечення організованого проведення зимівлі худоби; про підготовку до ХХV з’їзду КПРС. В обговорених питаннях пленум прийняв відповідні постанови, у яких перед комітетами партії, виконкомами рад, міністерствами і відомствами УРСР ставилося завдання комплексно розвивати соціально-культурне і побутове обслуговування населення в містах і сільській місцевості; створювати необхідні умови на всіх підприємствах, будовах, колгоспах і радгоспах, організаціях і установах; виконувати плани з будівництва житла, шкіл, лікарень, дитячих дошкільних закладів, магазинів, їдалень; поліпшити асортимент і якість товарів споживання; підвищити вимогливість до господарських керівників за створення необхідних умов для зростання професійної майстерності працівників; організовано провести зимівлю худоби з тим, щоб забезпечити необхідний рівень виробництва і заготівель м’яса, молока та іншої тваринницької продукції у кінці 1975 р. і в 1976 р. Найважливішою складовою підготовки до ХХV з’їзду КПРС і ХХV з’їзду КПУ мали стати звітно-виборні збори партійних організацій республіки і наступні партконференції, на яких потрібно було обговорити звіти виборних парторганів та виробити шляхи дальшого поліпшення роботи на всіх ділянках господарсько-культурного будівництва, ланках управління і у справі комуністичного виховання трудящих.
Правда Украины. – 1975. – 30 сентября - 3 октября.

1981 1981

До січня 1981 р. в Київському відділі віз і реєстрацій (ВВІР) давали не більше 10 дозволів на еміграцію щомісяця, а в лютому–березні цей відділ практично не працював. Постійно розганяли євреїв, які збиралися в традиційних місцях у Києві – біля синагоги і ВВІРу на бульварі Шевченка.
Вісник репресій в Україні. – Нью-Йорк, 1981. – Вип.3. – С.8.

1981 1981

На Волині засудили до смертної кари колишніх членів ОУН або вояків УПА: Миколу Дуфанця, Артема Бубелу та Пилипа Рибачка. Вирок було виконано восени цього ж року.
Вісник репресій в Україні. – Нью-Йорк, 1982. – Вип.4. – С.3.

1982

Житомир. Кардинал Вайводс доручив житомирському ксьондзу Я. Пурвінському здійснювати керівництво римо-католицькими парафіями України та Молдавії, що викликало рішучу протидію Ради в справах релігій при Раді міністрів Української РСР.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С.526.

1982

Відбулися судові процеси над М. Горинем, А. Турченком, В. Мазураком, С. Бутовим, С. Набоков, І. Чернявською, Л. Лохвицькою, М. Мілянвським, М. Малиновським, З. Антонюком, Й. Терелею.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С.526-527.

15 березня 1982 (неділя)

Київ. Розпочалася перемежуюча голодовка активістів єврейського національного руху в знак протесту проти переслідувань євреїв в столиці України.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2002. – С.523-524.

Липень 1982

За ізраїльськими візами з СРСР виїхало 186 чоловіка.
Вісник репресій в Україні. – Нью-Йорк, 1982. – Вип. 9. – С.9.

14 лютого 1983 (понеділок)

Чернівці. Невідомими особами знищено близько 150 надгробних пам’ятників на еврейському кладовищі.
Українське слово. – Париж. – 1983. – 1 травня.