Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

Вересень 1956

Дніпропетровськ. На металургійному заводі ім. Петровського за новою технологією здійснена виплавка сталі в конверторах.
Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской ССР. Хронологический справочник. – К., 1990. – С. 422.

26 вересня 1956 (середа)

Харків. При обласному будинку народної творчості відкрилася перша в республіці музично-театральна бібліотека.
Комсомольская правда. – 1956. – 27 сентября.

28 – 29 листопада 1957 (четвер – п’ятниця)

Київ. В АН УРСР відбулася друга Всеукраїнська нарада представників установ – учасників Міжнародного геофізичного року (у дослідженнях за програмою МГР в Україні брали участь 17 наукових установ). Нараду скликав оргкомітет по проведенню МГР при президії АН УРСР з метою обговорення перших результатів наукових досліджень, виконаних за п’ять місяців. На нараді відбувся широкий обмін інформаціями про хід спостережень.
Вісник АН УРСР. – 1958. – № 3. – С. 57;Вісник АН УРСР. – 1958. – № 12. – С. 39.

Вересень 1957

атверджено Статут ради народного господарства, за яким, Рада міністрів УРСР могла скасовувати, а Рада міністрів СРСР – припиняти виконання постанов і розпоряджень раднаргоспу економічного адміністративного району.
Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953 – 1985. – Львів, 1992. – С. 35.

14 лютого 1958 (п’ятниця)

Київ. Рада міністрів УРСР прийняла постанову про деякі заходи з розвитку народної художньої творчості та покращення умов праці народних умільців і залучення їх до створення високохудожніх творів.
Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской ССР. Хронологический справочник. – К., 1990. – С. 427, 428.

14 лютого 1958 (п’ятниця)

Київ. Громадськість міста відзначила 70-річчя з дня народження і 40-річчя творчої діяльності соліста Київського академічного театру опери і балету ім. Т.Шевченка народного артиста УРСР – Михайла Роменського.
Радянська Україна. – 1958. – 15 лютого.

1 квітня – 1 жовтня 1958 (вівторок – четвер)

Станіславський раднаргосп разом з облпрофрадами провів конкурс на кращу раціоналізаторську пропозицію та винахід і краще підприємство по раціоналізаторській роботі. Учасники конкурсу запропонували 6600 рацпропозицій, технічних удосконалень і винаходів. З них впроваджено у виробництво 3800 пропозицій з економічним ефектом 22 млн. руб.
Промышленность и рабочий класс Украинской РСР (1951 – 1958): Сборник документов и материалов. – К., 1984 – С. 528.

14 квітня 1958 (понеділок)

70 років з дня народження академіка АН УРСР Леоніда Булаховського – дослідника української мови, одного з найавторитетніших спеціалістів у галузі російського та загальнослов’янського мовознавства.
Вісник АН УРСР. – 1958. – № 4. – С. 35.

Серпень – вересень 1958

Швейцарія. Відбулася ІІ Міжнародна конференція з питань мирного використання атомної енергії. В її роботі брала участь делегація провідних українських учених спеціалістів у галузі ядерної фізики у складі академіків АН УРСР О.Щербаня та К.Синельникова, членів-кореспондентів АН УРСР В.Гріднєва, М.Пасічника та О.Макарченка. Члени делегації виступили на конференції з науковими доповідями.
Вісник АН УРСР. – 1959. – № 5. – С. 74.

Серпень – вересень 1958

Відень (Австрія). Відбувся ІV міжнародний конгрес біохіміків. З науковими доповідями на конгресі виступили президент АН УРСР академік О.Палладін і академік АН УРСР М.Гулий.
Вісник АН УРСР. – 1959. – № 5. – С. 74.

16 – 29 вересня 1958 (вівторок – понеділок)

Київ, Львів. Відбувся ІV з’їзд Карпато-Балканської геологічної асоціації. У роботі з’їзду і в геологічній екскурсії по Карпатах, крім вчених СРСР, взяли участь делегації Чехословаччини, Болгарії, Угорщини, Польщі і Румунії. Для того щоб координувати геологічні дослідження, які виконуються в різних галузях, на з’їзді було створено постійні комісії: а) тектонічну, б) стратеграфії, палеографії та палеонтології, в) магматизму і мінералогії, г) гідрогеології, д) геологічної карти. Кожній з держав-учасниць з’їзду доручено керівництво однією з постійних комісій.
Вісник АН УРСР. – 1958. – № 12. – С. 63-67.

1959

Київ. ЦК КПУ і Рада міністрів УРСР прийняли постанову “Про дальший розвиток Виставки передового досвіду в народному господарстві УРСР”.
Культурная жизнь в СССР (1951–1965): Хроника. – М., 1979. – С. 388.

14 березня 1959 (субота)

Київ. Відбувся перший пленум новообраного правління Спілки радянських письменників України. Пленум обрав президію правління в складі 23 осіб. Головою правління обраний О.Гончар.
Радянська культура. – 1959. – 15 березня.

14 березня 1959 (субота)

Київ. В Жовтневому палаці відкрито виставку сувенірних виробів, створених за зразками українського народного мистецтва. Представлено близько 1700 експонатів – вишивка, керамічні вироби, різьблення по дереву і кості.
Вільна Україна. – 1959. – 14 березня.

15 березня 1959 (неділя)

Київ. Повідомляється про наказ по Міністерству культури УРСР, що зобов’язав обласні управління культури переглянути спектаклі кращих драматичних самодіяльних колективів і подати пропозиції про присвоєння таким колективам назви “Самодіяльний театр”.
Информационный бюллетень Министерства культуры СССР. – С. 61-62.

Вересень 1959

Київ. Раду по вивченню продуктивних сил УРСР перетворено на науково-дослідну установу на правах інституту АН УРСР.
Історія Академії наук України 1918–1993 / ред. кол. Б. Є. Патон, В. Г. Бар’яхтар. – К., 1994. – С. 286.

Вересень 1959

Великолепетиський район Херсонської області. В колгоспі “Шлях Леніна” організовано колгоспний університет культури.
Культурное строительство на Херсонщине, 1921–1987: Сб. документов и материалов. – Симферополь: Таврия, 1988. – С. 148.

Вересень 1959

Харків. У журналі “Прапор” розпочато публікацію “Російсько-українського словника сталих виразів” Івана Виргана та Марії Пилинської.
Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови). – К., 2004. – С. 103.